departaments

FISCAL

funcions

Cobrim totes les funcions

El nostre equip professional s’ocuparà de confeccionar els seus impostos puntualment, donant-li l’assessorament que vostè requereixi, d’una manera pròxima i garantint una excel·lent eficàcia en la nostra actuació.

Preparació i presentació de declaracions d'impostos

  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)
  • Impost sobre Successions i/o Donacions.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials
  • Impost de societats: liquidació i pagaments a compte
v

Assessorament fiscal integral d'aquelles consultes que vostè ens realitzi

p

Informació sobre novetats normatives d'utilitat per als nostres clients

h

Preparació, revisió i tramitació d'escrits i consultes davant l'Administració Tributària

Assistència, representació i defensa davant la Inspecció de Tributs

Tràmit d'expedients d'ajornament d'impostos

s

Recursos i reclamacions

estem en contacte

rambla de catalunya, 120 2º 4ª (barcelona)

(+34) 933 685 114
(+34) 933 685 115
(+34) 691 125 622
(+34) 695 231 847

Fax (+34) 933 685 117

info@sunyeassessors.com